Aanmelden

Beursvloer Zwolle =  woensdag 11 april 2018 van 17.00 - 20.00 uur.

De aanmeldingstermijn voor Beursvloer Zwolle is verstreken.


Al aangemeld, maar toch nog vragen? Kijk hier ''Veel gestelde vragen''. Nog geen antwoord? Bel naar Anke van Vliet (038-7508384) of Marrinda Mensink (038-7508377).
 

Beursvloer Zwolle hanteert de volgende voorwaarden:

  • Beursvloer Zwolle is voor Zwolse maatschappelijke organisaties, zoals verenigingen en stichtingen, maar ook scholen, welzijn en zorginstellingen en burgerinitiatieven;

  • De maatschappelijk organisatie/burgerinitiatief moet in Zwolle zijn gevestigd of haar activiteiten in Zwolle ontplooien.

  • En per aangemelde organisatie kan maximaal 1 keer per Beursvloereditie worden aangemeld. Voorbeeld: per organisatie is er maar één aanmelding mogelijk, dus niet met meerdere locaties of afdelingen vanuit één organisatie (bijvoorbeeld scholen, zorgcentra, etc.);

  • Aanmelden kan van 1 november 2017 tot 1 april 2018;

  • Er mag voor aanvang van Beursvloer Zwolle geen contact worden gezocht met aanbieders;

  • Aanmelden kan uitsluitend middels het digitale aanmeldingsformulier op deze site;

  • Als er een wachtlijst van kracht is, is de volgorde van aanmelding bepalend voor de toelating.

Twitter