Maatschappelijke initiatieven

Deze maatschappelijke organisaties zijn aangemeld voor Beursvloer Zwolle 2018 en hebben de volgende vragen.

St Philadelphia Zorg
Ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking in het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven, waarbij er uitgegaan wordt van zoveel mogelijk eigen regie en regelarm werken.
Vraag: Wij willen naar de Zwolse Beursvloer met de volgende behoefte / vraag: Bijvoorbeeld: advertentieruimte, computers, beleidsplan, onderhoud, aan kantine enz.) :

Stichting Water is our World
Drinkwaterprojecten en sanitaitie in dorpen en stadjes in derde wereld landen
Vraag: We hebben een drinkwaterinstallatie met watertoren, werkend op zonne-energie, ontwikkeld en getest. Een dorp tot ca. 1000 inwoners kan na plaatsing hiermee van drinkwater worden voorzien. In 2018 wordt dit prototype geplaatst bij een dorp, vermoedelijk in Mozambique. Daarna willen we meerdere installaties gaan produceren en plaatsen. Support kan zijn het doneren van zonnepanelen of van een zeecontainer van 20 ft of het helpen/adviseren bij het in productie nemen van de installatie. 

Stichting Kinderboerderijen Zwolle
Stichting Kinderboerderijen Zwolle beheerd twee kinderboerderijen Kinderboerderij Wezenlanden en Kinderboerderij Park Eekhout. Ons team bestaat uit twee betaalde krachten en een groep vrijwilligers en stagiaires. We zijn erkend leerbedrijf voor agrarische en sociaal culturele opleidingen. Ook bieden we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding. De kinderboerderijen hebben een educatieve en recreatieve functie en worden druk bezocht door bezoekers afkomstig uit Zwolle en omstreken.
Vraag: Onderhoud aan gebouwen en dier verblijven Website en huisstijl Optimaliseren van marketing en PR Breder netwerk.

Kinderboerderij Park Eekhout
Ons team bestaat uit twee betaalde krachten en een groep vrijwilligers en stagiaires. We zijn erkend leerbedrijf voor agrarische en sociaal culturele opleidingen. Ook bieden we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding. De kinderboerderijen hebben een educatieve en recreatieve functie en worden druk bezocht door bezoekers afkomstig uit Zwolle en omstreken.
Vraag: Wij zoeken hulp op de volgende gebieden: - ontwerp en/of drukken van promotiemateriaal - training in fondsenwerving - beleidsplannen schrijven voor projectenfinanciering - advertentieruimte in magazine voor MKB - tweedehands beamer voor presentaties.

Stichting Ikunda
Onze missie is de positie van jonge vrouwen verbeteren door goed onderwijs te faciliteren in de dorpen in Tanzania. We willen ze aanmoedigen en steunen in hun gevecht voor gelijke rechten in hun gemeenschap. Stichting Ikunda is opgericht op 24 april 2017. De stichting is ingeschreven bij de KvK.
Vraag: Wij zoeken hulp op de volgende gebieden: - ontwerp en/of drukken van promotiemateriaal - training in fondsenwerving - beleidsplannen schrijven voor projectenfinanciering - advertentieruimte in magazine voor MKB - tweedehands beamer voor presentaties.

St. Mettahuis
Cultuuraanbieder: Indiase dans, bewegen op muziek Bij Indian Dance Shruti staan ondersteunende, motiverende, beweegactiviteiten naar eigen fysiek vermogen centraal. Wij zijn een dansschool waar je elkaar kunt ontmoeten, cultuur kunt beleven, werken aan vitaliteit en conditie, met elkaar kunt dansen en plezier kunnen beleven.
Vraag: dans-/oefenruimte

Stichting Stadshagen Welzijn
Welzijnsprojecten in Stadshagen te Zwolle
Vraag: Advertentie ruimte, samenwerking op het gebied van promotie

VuurKracht
De doelstelling van het project is om jongeren die vast zijn gelopen in beweging te laten komen. Jongeren gaan ervaringsgericht leren door outdooractiviteiten aan te bieden aan groepen. VuurKracht biedt jongeren een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, uitgedaagd worden en zich ontwikkelen.
Vraag:
- Nieuwe website (waar groepen zich ook kunnen aanmelden).
- Werkkleding
- Bedrukking van werkkleding
- Ontwikkeling van een logo
- Advertentieruimte
- Visitekaartjes
- Meedenkers (mensen die denken, ja dit is gaaf! en iets willen betekenen)


Milieuraad Zwolle
Vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor een goede leefomgeving/ natuur in Zwolle.
Vraag: Sinds kort is de Milieuraad, en met ons IVN, KNNV, Zwolle Groenstad, Avifauna Zwolle en Bijenteeltvereniging Zwolle , verhuisd naar een nieuw kantoor met zaal in Berkum. De ambitie is om dit als Zwols natuur en milieucentrum uit te bouwen. Zowel in de faciliteiten (apparatuur, meubilair, etc), als ondersteuning bij versterking organisatie, zoals bij visie ontwikkeling financieel en PR .

SamenZwolle
In Zwolle regelen we het samen! Op SamenZwolle vind én plaats je alles wat jVe voor en met elkaar kunt doen in onze mooie stad of in jouw wijk. Van vrijwilligerswerk en participatiebanen bij verschillende Zwolse organisaties, tot gezellige en interessante activiteiten in de buurt en oproepen en hulpvragen van Zwollenaren, stichtingen en verenigingen. SamenZwolle is ontwikkeld door een brede groep samenwerkende Zwolse organisaties die actief zijn op het gebied van zorg, welzijn en wonen. ZwolleDoet! verzorgt namens de samenwerkende organisaties het dagelijks beheer van dit platform. Daarnaast werken ZwolleDoet!, Stichting Hart voor Zwolle en
Stichting Present intensief samen om oproepen en hulpvragen en vacatures voor vrijwilligerswerk te promoten en te helpen in het vinden van goede vrijwilligers.
Vraag: Commerciële partners die zich verbinden aan SamenZwolle door het oppakken van een vast aantal oproepen/hulpvragen per jaar.

Samenloop voor Hoop Zwolle
24 uurs wandel estafette om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het onderzoek tegen kanker
Vraag: Reclame uitingen, div.materialen, tenten, vrijwilligers hulp, promotiemateriaal

Pop Up Your Talent
Wij willen dat elke statushouder meedoet in de maatschappij op de manier die past bij zijn talent. Pop Up Your Talent is een uniek participatieprogramma waarin een statushouder samen met zijn sociaal netwerk gericht werkt aan aan zijn traject naar studie, vrijwilligerswerk en betaald werk.
Vraag:
- Betrokken ondernemers die werkervaringsplekken willen bieden voor statushouders.
- Plek om meedenkbijeenkomsten te organiseren voor +/- 60 mensen.
- Verzorgen van een training over talent/vaardigheden/sollicitatie aan statushouders

De Herberg
Eten, een douche en een dak boven het hoofd. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie door omstandigheden tijdelijk even géén dak boven zijn hoofd heeft en nergens anders terecht kan, is welkom in De Herberg aan de Nijverheidstraat 1a (langs de A28 naast de afrit Zwolle-Centrum). Ons opvangaanbod is drieledig: ''Maatschappelijke Opvang de Basis'' Maatschappelijke Opvang de Doorstart'' Beschermd Wonen De Herberg MO de Basis is laagdrempelig, het aanbod sober (slaapplaats, douche, maaltijden). Iedereen die geen ''thuis'' heeft, onderdak zoekt en nergens anders meer terecht kan, is hier welkom. Iedereen begint bij de Basis. Na verloop van tijd kan iemand doorstromen naar de Doorstart. MO de Doorstart biedt begeleiding en er is iets meer privacy. Deze opvang is bedoeld om bewoners terug te leiden naar de voor hem/haar gewenste woonvorm. Op de afdeling BW de Herberg worden bewoners onder begeleiding in fasen voorbereid op een vervolgplek (regulier, begeleid of beschermd wonen en dagbesteding of een baan). Verblijf in BW De Herberg vindt plaats op basis van een zorgindicatie en een begeleidingscontract. Sommige bewoners hebben eerst MO de Basis en MO de Doorstart doorlopen, anderen komen (met een indicatie) rechtstreeks in BW De Herberg. Op deze afdeling beschikt iedereen over een eigen zit/slaapkamer. Bij de opvang van dak- en thuislozen kiezen wij voor de methode die het best bij de bewoner past. Onze doelen variëren van opvang tot persoonlijk herstel, ontplooiing en ontwikkeling.

Vraag:
- Een kapper/pedicure die eens in de maand haren wil komen knippen bij de herberggasten
- Activiteiten voor de cliënten (bijv. bezoekjes sportwedstrijden, uit-eten,
- Handdoeken
- Balkon/tuin zomerklaar maken
- make-over + fotoshoot voor cliënten

Stichting Kind in Beeld
De stichting heeft tot doel het organiseren van activiteiten voor kinderen uit Zwolse gezinnen met een (zeer) laag inkomen. Hoofdactiviteit is Hét Grote Sinterklaasfeest. Daarnaast organiseren wij nog een aantal activiteiten voor andere leeftijdsgroepen (12 - 16 jaar).
Vraag: Vergroten naamsbekendheid. Ondersteuning bij activiteiten, in natura dan wel financieel.

Revalidatiecentrum Vogellanden
Vogellanden biedt specialistische revalidatie en bijzondere tandheelkunde voor jong en oud.
Vraag: Ondersteuning, begeleiding en professionalisering van gastvrouwen, receptie en personeel keuken/ restaurant. Extra''s voor revalidanten

Stichting Flappus
Wij vangen (wilde) dieren op in de breedste zin van het woord. Dat betekent dat er veel schoonmaakwerkzaamheden worden verricht. Hokken, kennels en dierverblijven worden dagelijks verschoond. Daarnaast worden alle dieren dagelijks geobserveerd en gecontroleerd. Sommige dieren komen ziek of angstig binnen, waarop er dan ook medicatie wordt gegeven. Samen met onze dierenarts bepalen wij wat het beste voor ieder dier is wat tijdelijk bij de stichting verblijft.
Vraag: Het ontmoeten van nieuwe capabele vrijwilligers, maar ook het ontmoeten van mensen die ons kunnen helpen met het realiseren van onze nieuwe locatie. Dit betekent dat onze nieuwe locatie, deze is aangekocht i.v.m. het ruimtegebrek van de huidige locatie wij kunnen als stichting geen ruimte en rust meer bieden voor de dieren. Onze nieuwe locatie moet worden verbouwd. Dit betekent dat er kattenkennels, dierverblijven, konijnenhokken etc. moeten worden aangebouwd, maar ook het aanleggen van moestuinen, bloemperken en looppaden zal gerealiseerd moeten worden. Hiervoor zoeken wij ook geschikte vrijwilligers die mee willen helpen.

Vrouwenplatform Carree
Het Vrouwenplatform Carree levert een bijdrage aan de maatschappelijke en sociale positie van vrouwen in Overijssel. Hoofdlijnen beleidsplan. Op 13 december 2007 gaven de aangesloten organisaties en vrouwenraden aan het dagelijks bestuur van de Overijsselse Vrouwen Raad (OVR) opgericht in 1975, de opdracht de OVR om te vormen tot een vrouwenplatform. Vrouwenplatform Carree heeft tot doel vrouwen te stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid in de maatschappij met respect voor de diverse standpunten in de samenleving.
Vraag: Invulling van onze training en intervisieavonden voor onze vrijwilligers Bedankje voor ons vrijwillig bestuur en vrijwillige coaches Activiteiten voor onze coaches Advertentieruimte

Zonnebloem
De Zonnebloem zet zich in voor mensen die door hun fysieke beperking in een isolement dreigen te raken.
Vraag: Computers, uitjes of activiteiten, bijzondere ervaringen voor onze doelgroep, advertentie ruimte.

Stichting Vier het Leven
Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag alleen op stap gaan. Zij worden thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven en samen met andere gasten gaan zij gezellig naar de bioscoop, een concert, een theatervoorstelling of naar een museum. De deelnemers genieten van een drankje tussendoor en elkaars gezelschap en worden na afloop weer veilig thuisgebracht. Vier het leven inspireert en brengt mensen samen. Wij zorgen ervoor dat ouderen mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij door samen te genieten van een middag of avond uit. Omdat wij onze activiteiten zo betaalbaar mogelijk willen houden, betalen de deelnemers slechts een deel van de werkelijke kosten. Voor o.a. de organisatie- en coördinatiekosten zijn wij afhankelijk van donaties.
Vraag:
- mogelijkheid voor Vier het Leven agenda in kleur te printen (ongev 500x A4 per jaar, is een schatting)
- workshop voor vrijwilligers bijv samen koken of schilderen voor teambuilding
- fotoshoot met ouderen tbv promotiemateriaal.

Dock24
Dock24 is een ''sociaal, maatschappelijke participatie en ontwikkel locatie met als doel door middel van training, ontwikkeling, participatie en lerend werk bewoners van Zwolle verder te helpen door ze zelfstandig te maken. Het gaat om bewoners die weinig ontwikkelingskansen hebben gehad en die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of onderwijs. De bedoeling is dat bewoners uitstromen met voldoende werk- en leervaardigheden en dat ze hebben ontdekt waar hun (kern)kwaliteiten liggen. Dock24 faciliteert dit proces door op de locatie educatie, ontwikkelingsmogelijkheden, lerend werk en participatiemogelijkheden te bieden. Daarnaast wordt er vanuit de locatie verbinding gelegd met andere leer- en participatiemogelijkheden in de stad. Als rode draad door alle activiteiten heen binnen de locatie is de aandacht voor leefstijl, vitaliteit en multiculturaliteit zodat deelnemers leren om regie te krijgen op hun eigen leven.
Vraag: verbinding zoeken met andere organisaties om te kijken waar we elkaar kunnen versterken

Trias Pleegzorg / Trias Jeugdhulp

Ondersteuning en behandeling bij opvoeden en opgroeien. Begeleiding en behandeling bij opvoeden en opgroeien kinderen, jongeren, gezinnen.
Vraag: Bekendheid geven aan de werving van pleeggezinnen. Vragen omtrent extraaatjes voor de kinderen, jongeren, hulp bij het op kamers gaan van deze jongeren in brede zin. Hulp voor in de tuin, opzetten moestuin en meer.

Meer doen met minder geld
Organiseren van de cursus Meer doen met minder geld. Van het schrijven tot scheppen van randvoorwaardelijke activiteiten. Jaarlijks geven we de cursus 4 keer waarmee we 48 mensen bereiken. Tevens begeleiden we tussen de 12 en 20 vrijwilligers. We zijn een stichitng in wording en daar horen stichtings- en bestuurlijke werkzaamheden bij.
Vraag: Printen van de cursusmappen, 4 laptops (mag tweede hands), drukwerk PR materiaal, telefoon, werk- en cursuslocatie(s), printer met cartridges, website hosting pakket.

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen
Wijkvereniging Aa-landen
Vraag: Vlaggenmast voor de Aa-weide. Klimtoestel voor de geiten van de Aa-weide.

Steunpunt Mantelzorg Zwolle
Steunpunt Mantelzorg Zwolle ondersteunt mantelzorgers. Ze brengt mantelzorgers, vrijwilligers en/of organisaties die hulp nodig hebben met elkaar in contact. Hoe? Middels deze site, beurzen, themabijeenkomsten, intervisie, adviesgesprekken… en door gewoon te dóen.
Leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers. kan ook bijvoorbeeld een ergens een kijkje achter de schermen zijn.

Expats Zwolle
Expats Zwolle gaat Expats met elkaar verbinden, met de stad Zwolle en Zwolse ondernemers.
We zijn altijd op zoek naar interessante partners die ons kunnen helpen onze missie te bereiken namelijk: Expats met elkaar verbinden, met de stad Zwolle en Zwolse ondernemers.

Stichting Vrienden van de Meander Bigband

De Meander Bigband is het schoolorkest van het Meander College. Leerlingen van klas 3 tot en met klas 6 spelen op vrijwillige basis in de band. De MBB verzorgt optredens in en buiten Zwolle bij festivals, openingen, evenementen, op scholen,en allerlei andere soorten activiteiten. Zowel binnen als in de buitenlucht.
De Meander Bigband is voornemens om in april 2019 een tournee te maken naar Zuid-Afrika. In dat kader is de band op zoek naar sponsoring in de vorm van shirts, PR materialen en financiën.

Bevrijdingsfestival Overijssel
Organisatie van Bevrijdingsfestival Overijssel op 5 mei en aanverwante zaken, zoals in het voortraject vrijheidscolleges en een provinciale tournee over de betekenis van vrijheid voor jongeren.
Samenwerkingsverbanden en inspiratie voor interessante projecten

Zorgspectrum Het Zand
Wij bieden wonen, zorg, welzijn en behandeling aan volwassenen en ouderen met een eenvoudige tot complexe hulpvraag.
- Vrijwilligersklus op onze locatie als teambuilding/bedrijfsuitje
- Materialen (bv. voor dagbesteding, maar dit kan ook bv. aankleding van ruimten zijn, etc.)
- PR uitingen (bv. advertenties, drukwerk, filmopname, etc.)

Stichting Voor Elkaar Zwolle

Stichting Voor Elkaar Zwolle helpt vanuit de verbondenheid tussen de inwoners van Zwolle. Met diverse projecten werken wij aan het voorkomen en oplossen van schuldproblematiek. Ook dragen we bij aan een betere aansluiting tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid staat hierbij voorop.
Wij zoeken:
1. 1 (of 2) laptops voor de JobGroup
2. Workshop LinkedIn (of andere relevantie workshop) voor vrijwilligers
3. Locatie om JobGroup te houden incl. gratis koffie/thee
4. Werkervaringsplekken voor JobGroupdeelnemers en ons nieuwe project ParticipatieMaatje
5. Helpem met LinkedIn profilering van onze organisatie
6. Drukken promotiemateriaal
7. Printen cursusmappen met materiaal voor de training van vrijwilligers van nieuw project

Zwols Symfonie Orkest
44 leden, symfonisch orkest, 2 concerten per jaar in Zwolle, amateur muzikanten. Wekelijks repeteren in '' de Bazuin''. Samenwerking met koren, solisten, theaterkunst.
Wij zoeken samenwerking voor interessante projecten.

Rockwell Fitness
Rockwell Fitness is een training''s & lifestyle club en momenteel gevestigd in Dalfsen. Met Rockwell Fitness specialiseer ik (Joël Wienen) mij in de trainingsvorm calisthenics, geef ik op een eerlijke en transparante wijze lifestyle coaching (denk aan de invulling van dagelijkse voeding en beweegpatronen zonder af te gaan op fitness trends of andere hypes maar mij te baseren op nuchtere feiten) en creëer ik een trainingsplek waar geen ruimte is voor persoonlijke ego''s, en respect de boventoon voert. Bij Rockwell Fitness streef ik erna om mijn clienten door samen te werken individuele doelstellingen te laten behalen.
Een van de hoofddoelstellingen is om naast particuliere klanten aan de slag te gaan met problematische jeugd. De trainingsvorm calisthenics leent zich uitstekend voor deze groep jongeren. Zo is het een uitstekende manier om aan onderling respect en zelfvertrouwen te werken en om als stabiele factor in het leven van deze jongeren te kunnen fungeren. Naast Dalfsen wil ik mij in de toekomst voornamelijk gaan richten op Zwolle. Hiervoor ben ik opzoek naar een geschikte ruimte en mensen die mij kunnen helpen om in contact te komen met jeugdorganisaties en jeugdwerkers.

Gilde Zwolle
Gilde Zwolle is een vrijwilligersorganisatie in Zwolle (135 vrijwilligers) die een vijftal activiteiten uitvoert. Dit zijn Gilde Samenspraak, Gilde Taalcafé, Gilde Rijders, Gilde Levensboek en Gilde Power. Met deze activiteiten wil ze bijdragen aan een leefbare stad en maatschappelijke betrokkenheid. De activiteiten houden in: -taalondersteuning voor anderstaligen in tweetallen (Samenspraak). -taalondersteuning in groepen (Taalcafé) -tandemfietsen met mensen met een visuele beperking -hulp bij het schrijven van een levensverhaal -vitaliserende workshops voor senioren
Wij hebben behoefte aan algemene ondersteuning bij het continueren en verder uitbouwen van onze activiteiten

Stichting De Stadshoeve
We zijn het verbindende centrum voor alle wijkbewoners in de wijk Stadshagen
Onze stip aan de horizon voor 2018. Een communicatie op te zetten naar de inwoner van de wijk. De boodschap is: "Wijkbewoner is eigenaar van Park de Stadshoeve".
We zijn opzoek naar een tekstschrijver en illustrator die deze boodschap helder kan formuleren.

Arbo Positief
ArboPositief is een organisatie voor, door en met werkzoekenden. Wij organiseren regelmatig workshops en bijeenkomsten voor mensen die tijdelijk ''inbetween jobs'' zitten. Er zijn ongeveer 300 leden uit alle beroepsgroepen.
Wij zoeken bedrijven, organisaties en mensen die het prettig vinden om een workshop te geven. Deze workshoop biedt kennis en informatie, steun en ontwikkeling aan onze mensen op het gebied van zelfkennis, een positieve boost, aanpakken, maar ook weer in je kracht komen te staan, zelfvertrouwen, je zelf goed kunnen presenteren, leren uitgaan van je eigen gevoel, ed.

Inloophuis de Bres Zwolle
We zijn een laagdrempelig inloophuis in het centrum van Zwolle. Wij zijn ma t/m vrij van 13:00 tot 16:30 geopend en de zondag. Onze bezoekers zijn met name mensen die niet (meer) zo goed kunnen meekomen in onze intensieve maatschappij en weinig of geen contacten hebben. Ook behoren sinds een aantal jaren de tijdelijke bewoners van de Herberg tot onze vaste gasten. Wij houden de Bres draaiende met zo''n 30 vrijwilligers. Ons inloophuis probeert een warme plek te bieden waar ruimte is voor een praatje en een kopje koffie. Er wordt een krantje gelezen en een spelletje gedaan. Bij ons mag iedereen zijn wie hij is. Voor Zwolle zijn wij als inloophuis uniek.
Opknappen van ons interieur, vervanging van ons sterk verouderde meubilair (tafels en stoelen). Ook willen we graag een nieuwe flyer, met info over de Bres, en visitekaartjes laten drukken.

JIJ MAG!
Bij JIJ MAG! mogen met name 20-ers en 30-ers met een psychische kwetsbaarheid hun talent ontdekken en doen waar ze blij van worden. Elke woensdagmiddag zijn we creatief bezig op Dock24.
Wij zijn op zoek naar leuke workshops, een leuk uitje of materialen die we kunnen gebruiken.

Eureka
Gezellige activiteiten organiseren voor iedereen :D
We zoeken activiteiten, vrijwilligers en advies. We willen ons imago oppoetsen

IJsselheem, Zorghuis Theodora Vos de Wael
zorghuis waar 34 ouderen wonen met dementie. proberen zoveel mogelijk gezinsleven te bieden. o.a. Samen eten, boodschappen halen, naar de markt, uitjes en persoonlijke wensen van bewoners te verwezenlijken.
Bijzondere activiteiten voor bewoners, paar helpende handen om activiteiten te kunnen uitvoeren.

Frion (Klus in de Wijk)
Frion is een zorginstelling die werkt met mensen met een verstandelijke beperking. Frion biedt naast wonen ook dagbesteding waarvan Klus in de Wijk een onderdeel is. Klus in de Wijk biedt naast dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking ook dagbesteding aan mensen uit de WMO. Klus in de Wijk gaat met deze mensen die allen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben klussen in Zwolle. Meest bij mensen die ook een afstand hebben, bijvoorbeeld door sociaal isolement, dan wel financiële problemen. Klus in de Wijk werkt ook voor particulieren met een modaal inkomen en voor bedrijven. Er zijn daardoor drie tariefgroepen.
Wij zoeken nieuwe klanten voor de klussen die wij aanbieden. Dat zijn kleine transportklussen, fietsreparatie, houtbewerking, onderhoud van tuinen, bestrating, schilderwerk en huis tuin en keukenklussen. Daarnaast zoeken wij samenwerking met bedrijven. Klus voor klus ruilen behoort ook tot de mogelijkheden. Onderhoud wagenpark bijvoorbeeld tegen onderhoud terrein. Reclame etc.

Scoutinggroep Indaba
Scouting Indaba is een actieve jeugdorganisatie die veel activiteiten onderneemt in het buitengebied.
We zijn op zoek naar partners die ons verder kunnen helpen met verduurzamen. bijvoorbeeld zonnepanelen.

Present Zwolle
Present bemiddelt groepen vrijwilligers die van betekenis willen zijn voor mensen die onvoldoende netwerk/geld/gezondheid hebben om zelf dingen op te pakken.
Netwerken.

Vereniging Humanitas afdeling Zwolle e.o.
De vrijwilligers van Humanitas helpen jongeren en volwassenen bij schulden en het voorkomen ervan, helpen jongeren als het even allemaal niet lukt, helpen gescheiden ouders bij het weer omgaan met je kinderen, helpen gedetineerden bij het voorbereiden op terugkeer in de samenleving. Humanitas is er voor mensen die het even niet meer in hun eentje redden. Mensen die de regie over het eigen leven tijdelijk zijn kwijtgeraakt. Een doelgerichte ondersteuning totdat men weer de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor het samen-leven met anderen aan kan.
- Een locatie,koffie,thee tot 20/25 personen voor het geven van trainingen, liefst voor meerdere dagdelen
- Toegangskaartjes voor jongeren voor wedstrijden, film ed
- Locatie en borreluitstapje of andere invulling vrijwilligersavond
- Advertentieruimte

Toegankelijk Zwolle
Toegankelijk Zwolle zet zich actief in voor een inclusieve samenleving. Samen met ervaringsdeskundigen verbeteren we de toegankelijkheid van Zwolle, vanuit de praktijk.
De komende jaren willen we inzetten op bewustwording, graag zouden we hulp krijgen hierbij. Denk aan communicatietrainingen, drukwerk, financiën etc.

Zwolle Unlimited
Zwolle Unlimited heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een beeldbepalend festival op het gebied van internationaal en nationaal verteltheater, en de daaraan verwante taaldisciplines. Met top internationaal straattheater en met een fijne neus voor muziek als verpozende programmering rondom de verhalen. Dit alles gebracht in de intieme, sfeervolle setting van de historische binnenstad van Zwolle. Geen festival ''uit pakjes en zakjes'', maar ''bereid'' met pure, natuurlijke ingrediënten oftewel: de ambachtelijke, pure kunst.
..

WijZ Welzijn
WijZ daagt mensen uit om actief te zijn en om de regie over het eigen leven te houden. WijZ is een welzijnsorganisatie en biedt activiteiten en diensten, in de wijk en thuis, om hen te ondersteunen bij het vinden van balans in het leven.

Stichting Sprank
Wij bieden woonzorg voor cliënten met een verstandelijke beperking in Zwolle. Ook bieden wij ambulante zorg in de regio
Netwerken en bekendheid geven aan de organisatie. Onderhoud of klus die geboden kan worden in en om de woning en tuin. Een bijzondere ervaring geven aan onze doelgroep.

JP van de Bent Stichting
Ambulante hulpverlening aan brede doelgroep. voornamelijk LVB cliënten met evt. andere problematieken zoals verslaving, psychische stoornissen, gezinnen.
Wij zouden graag voor verschillende cliënten, voor heel verschillende klussen kennis willen maken met het bedrijfsleven en ons als JP van den Bent en de doelgroep bekend maken bij het bedrijfsleven. Bijv. de tuin opknappen, woning opknappen, ondersteuning met op orde krijgen van financiën